List Motywacyjny

List MotywacyjnyList motywacyjny to dokument składany razem z CV i często wymagany przez pracodawców, jako warunek przystąpienia do dalszego procesu rekrutacji na dane stanowisko. Należy pamiętać, że jest to dokument formalny i lepiej trzymać się klasycznych regół z tym związanych. W liście możemy podkreślić zdobyte dotychczas doświadczenie, o ile ma ono znaczenie przy stanowisku, o które się ubiegamy. Dzięki niemu mamy również możliwość zainteresowania pracodawcy swoją osobą.

Poszukiwanie pracy to zazwyczaj kilkuetapowy proces, którego skuteczność jest w bardzo dużej mierze uzależniona od oferty, którą kandydat przygotowuje dla przyszłego pracodawcy. Składa się ona z życiorysu oraz listu motywacyjnego. Znaczenia drugiego z wymienionych dokumentów nie należy bagatelizować. O czym zatem warto pamiętać przy jego tworzeniu i na jakie aspekty zwracać uwagę?List motywacyjny ma do spełnienia ściśle określone zadanie. Jest on dokumentem towarzyszącym zawodowemu życiorysowi i stanowiącym jego uzupełnienie. Wymagany jest przez większość pracodawców. Ma na celu objaśnienie przesłanek, którymi kieruje się kandydat ubiegający się o określone stanowisko. W praktyce stworzenie dobrego listu motywacyjnego przysparza bardzo wielu problemów, ale też jest to kwestia rodząca szereg pytań – m. in. o to czy rekruterzy w ogóle tego typu pisma czytają. Jak się okazuje, poświęcają ich lekturze sporo czasu i uwagi, ponieważ na tej podstawie wyciągają wiele cennych wniosków mających zasadniczy wpływ na decyzję o zaproszeniu danej osoby na rozmowę kwalifikacyjną.

Wzór listu motywacyjnegoWzory listów motywacyjnych

Zapoznaj się z naszymi wzorami lisów motywacyjnych. Dowiedz się na co zwrócić szczególną uwagę, jak stworzyć profesjonalny dokument, a zarazem jakich praktyk należy się wystrzegać. Bądź świadom najczęściej popełnianych błędów, które mogą zniweczyć Twoje starania o wymarzoną pracę. Nasze wzory w sposób obiektywny mają przekazać Ci najlepsze praktyki, uchronić przed błędami, a także zainspirować.

Udostępniliśmy bezpłatne przykłady listów motywacyjnych dla najpopularniejszych i najczęściej wyszukiwanych branż w Polsce. Sprawdź nasz wzór:

list motywacyjny wzór

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest dla kandydatów swoistym testem na kreatywność, choć niejednokrotnie nie mają oni tej świadomości – stąd bierze się tyle błędów, o których będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu. List motywacyjny daje rekruterowi pewne wyobrażenie o zaangażowaniu kandydata i o tym czy rzeczywiście zależy mu na otrzymaniu posady w konkretnej firmie. Dlatego też przystępując do napisania listu motywacyjny, autor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to robi i co dokładnie chce poprzez to osiągnąć?

Zanim napiszesz list motywacyjny

Przed przystąpieniem do pracy nad listem motywacyjnym należy dokładnie zapoznać się z ofertą pracy, a także uzyskać możliwie jak najwięcej informacji na temat firmy, do której aplikacja zostanie wysłana. Kandydat powinien też szczerze odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. Czy moje zainteresowania i doświadczenie są zgodne z profilem działalności danej firmy? Co mogę wnieść do niej i czego od niej oczekiwać? Czy praca na proponowanym przez nią stanowisku wpisuje się w moje plany rozwoju zawodowej kariery? Dlaczego chcę pracować właśnie w tej, a nie innej firmie? Odpowiedzi na te pytania to esencja treści listu motywacyjnego, należy zatem bardzo dobrze się nad nimi zastanowić.

Układ listu motywacyjnego

Jak już zostało wcześniej wspomniane, list motywacyjny to dokument o biznesowym – a więc formalnym – charakterze, stąd też niebagatelną rolę odgrywa jego układ. W tym obszarze należy dostosować się do pewnych kanonów, dzięki czemu unika się wizualnego chaosu.

 • Nagłówek – po lewej jego stronie wpisuje się osobowe dane autora: imię, nazwisko plus dane kontaktowe, np. numer telefonu. Nieco niżej, po stronie prawej, figuruje data oraz miejsce wydania listu.
 • Zwrot grzecznościowy – jeśli płeć adresata nie jest znana, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zwrotu „Szanowni Państwo!”.
 • Wstęp – powinien składać się z dwóch, trzech zdań, w których autor przedstawia swą osobę, podaje powód napisania listu motywacyjnego oraz źródło informacji o ofercie pracy.
 • Rozwinięcie – jest to najważniejsza część listu motywacyjnego, gdzie autor uzasadnia swoją chęć rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku, argumentując to poprzez zamieszczenie informacji o umiejętnościach i kwalifikacjach predysponujących go do podjęcia tej pracy.
 • Zakończenie – jest krótkim podsumowaniem treści pisma oraz miejscem na wyrażenie gotowości na bezpośrednie spotkanie z potencjalnym pracodawcą.
 • Podpis – zawsze odręczny, opatrzony dodatkowo formułką taką jak „Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku” itp.
 • Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – niezbędny element umożliwiający pracodawcy gromadzenie danych osobowych kandydatów na potrzeby rekrutacji. Zazwyczaj w ogłoszeniach o pracę zawarta jest treść klauzuli, którą należy zamieścić w liście motywacyjnym, jeżeli jednak jej tam nie ma, wówczas można posuszyć się standardowym jej brzemieniem, a mianowicie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

O czym pamiętać, pisząc list motywacyjny?

Przy tej sposobności pojawia się parę istotnych uwag:

 • List motywacyjny powinien być wizualnie spójny z życiorysem, dlatego też stosuje się w nim ten sam rodzaj i wielkość czcionki. Bezwzględnie unikać należy niestandardowych czcionek – w rachubę wchodzą wyłącznie czcionki typu szeryfowego, np. Times New Roman. Kolor – czarny.
 • List motywacyjny drukuje się na dobrej jakości papierze, ale bez żadnych udziwnień, odpada zatem papier fotograficzny, wizytówkowy etc. Jeśli chodzi o jego barwę, to najczęściej stosuje się papier biały, lecz dopuszczalny jest też kremowy. Ma być taki sam, jak w przypadku życiorysu.
 • Co do zasady list motywacyjny posiada formę wydruku komputerowego i w takiej też należy go do pracodawcy wysyłać, o ile nie zażyczył sobie wyraźnie w ogłoszeniu innej formy.
 • Mniej znaczy więcej – ta znana zasada powinna przyświecać autorowi listu motywacyjnego. Pismo ma być proste i klarowne, pozbawione zbędnych elementów w postaci np. grafik, które w zamyśle twórcy mają uatrakcyjnić dokument. W praktyce obniżają jego wartość.
 • Każda kolejna informacja to nowy akapit. Pomiędzy akapitami zachowuje się zawsze jednakowe odstępy. Można zastosować wyboldowane punkty, co ułatwi rekruterowi czytanie listu.
 • List powinien być zaadresowany do konkretnej osoby bądź do działu przeprowadzającego rekrutację.
 • Przed wysłaniem listu trzeba go dokładnie przejrzeć pod kątem błędów. Wskazane jest poprosić kogoś o pomoc, ponieważ samemu trudniej jest wychwycić niedociągnięcia.
 • Zdjęcie w liście motywacyjnym nie jest obowiązkowe. Generalnie rzecz biorąc, sprawa dołączania zdjęć do podania o pracę jest dość dyskusyjna, niemniej jednak jeżeli pracodawca wymaga od kandydatów fotografii, to umieszcza się ją w życiorysie, a nie w liście motywacyjnym.

Czego unikać w liście motywacyjnym?

Stworzenie efektywnego listu motywacyjnego stanowi nie lada wyzwanie, w związku z tym na początek warto uzmysłowić sobie, czego czynić nie należy. Poniżej zamieszczonych jest kilka uwag, które koniecznie trzeba mieć na względzie.

 • Powszechnie panujące przekonanie o tym, że listów motywacyjnych nikt nie czyta, jest błędne. Nie wolno w żadnym wypadku sugerować się tym, że podczas rozmów kwalifikacyjnych zwykle nie padają stwierdzenia w stylu: „W Pańskim liście motywacyjnym przeczytałem o…”. Listy motywacyjne są czytane i to właśnie one stanowią istotne kryterium selekcji ofert.
 • Powielanie dostępnych w internecie wzorów to jeden z grzechów głównych popełnianych przez kandydatów. Opcja kopiuj-wklej jest co prawda szybka i wygodna, ale korzystanie z niej jest dla pracodawcy jasnym sygnałem: kandydat idzie na łatwiznę. Takich osób nikt nie chce mieć w zespole. Rekruterowi wystarczy jedno spojrzenie, by wiedzieć czy ktoś przysłał gotowca, czy sam stworzył dokument od podstaw.
 • Brak personalizacji oferty to kolejny często popełniany błąd. Wiele osób wychodzi z założenia, że wystarczy przygotować jeden list i wysyłać go do różnych pracodawców, zmieniając jedynie ich dane. Otóż nie wystarczy – to także jest pójściem po linii najmniejszego oporu.
 • Zamieszczanie w liście motywacyjnym niepotrzebnych informacji – kandydat za wszelką cenę chce się wykazać, więc zamieszcza w dokumencie wszystkie dane, jakie tylko przyjdą mu do głowy zamiast skupić się na tym, czego faktycznie oczekuje i wymaga firma, do której oferta jest wysyłana.
 • List motywacyjny niczym kopia życiorysu? Niestety, to też się przytrafia – tworzenie listu motywacyjnego nie polega na przepisaniu zawartości CV i podaniu jej w nieco zmienionej formie, choć niektórym wydaje się inaczej.
 • Mylenie autopromocji z nachalną reklamą, popularne i oklepane sformułowania, udziwnienia – to następna rzecz, na którą narzekają rekruterzy. Umiejętność odpowiedniego zaprezentowania się jest oczywiście ważna, ale nie wolno przesadzać, gdyż przynosi to rezultat odwrotny od zamierzonego. Podobnie jest z używaniem wyświechtanych frazesów typu „jestem osobą kreatywną i pracowitą” itp. oraz z przeginaniem w drugą stronę – czyli sileniem się na oryginalność w myśl zasady „wyróżnij się lub przepadnij”.
 • Podawanie nieprawdziwych informacji – nie jest to dobry sposób na uzyskanie atencji potencjalnego pracodawcy, ale niektórzy go stosują, zapominając o tym, że dane zawarte zarówno w życiorysie, jak i w liście motywacyjnym, można bez problemu zweryfikować.
 • Wszelakiego rodzaju błędy to w listach motywacyjnych niestety codzienność. Kulejąca ortografia, grafomaństwo nie mające niczego wspólnego z dobrym stylem, nagminne literówki – rekruterzy są w stanie wskazać mnóstwo takich uchybień działających na niekorzyść kandydatów.
 • Nieodpowiedni ton to jeszcze jeden błąd nierzadko pojawiający się w listach motywacyjnych. Ich autorzy zapominają o tym, iż list motywacyjny jest pismem o charakterze biznesowym – nie ma zatem w nim miejsca na spoufalanie się, branie kogoś na litość, krytykowanie byłego pracodawcy etc.
 • Niewłaściwa forma – list motywacyjny powinien posiadać określoną formułę czyniącą go przejrzystym i czytelnym. Nierzadko zaś jest tylko zlepkiem słów, z których nic nie wynika, na dodatek przedstawionym tak, że trudno się o połapać, o co w nim właściwie chodzi.
 • Nieodpowiednia długość – przyjmuje się, że list motywacyjny wraz z podpisem, nagłówkiem itp. powinien zajmować ok. 1 strony formatu A4. Tymczasem do rzadkości nie należą nawet kilkustronicowe pisma lub wręcz przeciwnie – listy składające się dosłownie z paru krótkich zdań.
List Motywacyjny
127 votes, 6.84 avg. rating (68% score)